Зразок розписки

Розписка – це документ особистого характеру, що засвідчує факт отримання грошових коштів, документів, майна, вантажу, виконання зобов’язань.

На практиці часто зустрічаються випадки написання розписок при передачі грошей в борг, майна на зберігання, при оформленні угод купівлі-продажу.

Грамотно складену розписку можна використовувати при судовому розгляді в разі потреби.

Бланк розписки містить такі реквізити:

  • найменування документа – Розписка;
  • текст розписки – спочатку вказують основні відомості про автора документа: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження (за бажанням), паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, адреса проживання, контактні телефони (за бажанням). Потім пишуть дані фізичної або юридичної особи, що передає що-небудь: ПІБ, посада, найменування організації. Далі йде сума позики (спочатку цифрами, потім в дужках прописом) або найменування переданого майна. Також в тексті можна вказати дату повернення позики, майна;
  • місце (місто) написання розписки (вказується за бажанням) і дата – з лівого боку під текстом;
  • підпис укладача – з правого боку під текстом.

Розписка не завіряється нотаріусом. Тому, якщо ви не довіряєте людині, якій передаєте щось, в момент написання розписки необхідно запросити кілька сторонніх людей – свідків, у присутності яких і здійснюйте угоду, щоб в разі необхідності вони могли підтвердити факт передачі грошей або якогось майна в суді . В даному випадку свідки під датою і підписом автора розписки вказують своє прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання і ставлять особистий підпис.

РОЗПИСКА

в отриманні суми позики

м _______________ “__” ___________ ____ р

Я, ________________________________, паспорт: серія _____ N __________,

(П.І.Б. Позичальника)

виданий ____________________________________________________________________,

(Коли, ким)

прожівающ__ за адресою: ___________________________________________________,

отримав від ____________________________, паспорт: серія _____ N __________,

(П.І.Б. позикодавцем)

виданий ____________________________________________________________________,

(Коли, ким)

прожівающ__ за адресою: ___________________________________________________,

грошові кошти в сумі _____ (__________) рублів (далі – “Сума позики”)

і зобов’язуюсь повернути позикодавцеві Суму позики в строк до “__” _________ ___ р

“__” ___________ ____ р __________________ / ___________________________ /

(Підпис Позичальника) (П.І.Б. Позичальника)

(За потреби:

Розписка складена в присутності свідків:

1. ________________________________, паспорт: серія _____ N __________,

(П.І.Б. свідка)

виданий ____________________________________________________________________,

прожівающ__ за адресою: ____________________________________________________

“__” ___________ ____ р ___________________ / __________________________ /

(Підпис свідка) (П.І.Б. свідка)

2. ________________________________, паспорт: серія _____ N __________,

(П.І.Б. свідка)

виданий ____________________________________________________________________,

прожівающ__ за адресою: ____________________________________________________

“__” ___________ ____ р ___________________ / _________________________ /)

(Підпис свідка) (П.І.Б. свідка)

 

Немає комментарів

Залишити відповідь

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

14 − six =

×
Рекомендуємо переглянути
Як написати службову записку, зразок
Зразок оголошення, як написати
Зразок акту