Зразок акту

Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів:

 • про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом;
 • про відмову від дачі пояснень за фактом порушення дисципліни;
 • здачі-приймання (робіт, матеріальних цінностей, документів) * (1);
 • прийому-здачі (матеріальних цінностей, документів);
 • передачі-прийому (справ, документів);
 • обстеження (стану техніки безпеки, протипожежної безпеки, умов праці, результатів діяльності);
 • випробувань (зразків, систем, технологій);
 • ревізії, інвентаризації;
 • розслідування аварій, нещасних випадків;
 • ліквідації громадських організацій і ін.

АКТ
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА

 

___________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

(надалі іменується “Підприємство”) станом на “___” _______________ 200_ р.

 

Комісія, утворена згідно з наказом _________________________________________ від “___” __________ 20__ р. N ___, у складі працівників підприємства:

 

голови комісії: __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

членів комісії:

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

на засіданні (протокол від _______________ 20__ р. N___) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки майна, яке належить на праві власності підприємству, згідно з переліком, який є додатком N___до цього акта та становить його невід’ємну частину, а саме: _____________________________, результати проведення інвентаризації майна _________________________________ _______________________________________________________________________

(найменування підприємства)

та підтверджує, що вартість наявного майна, визначена на підставі _____________, становить:

 

Показник Оціночна вартість, тис. грн.

 

 1. Основні засоби
 2. Оборотні засоби, у тому числі:

– товарно-матеріальні цінності

– товари відвантажені,

– інші

 1. Об’єкти незавершеного будівництва
 2. Разом

“___” ________________ 20__ р.

Підписи голови та членів комісії

Немає комментарів

Залишити відповідь

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

seventeen − 12 =

×
Рекомендуємо переглянути
Як написати службову записку, зразок
Зразок оголошення, як написати
Зразок доповідної записки