Зразок акту

  Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів:

  • про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом;
  • про відмову від дачі пояснень за фактом порушення дисципліни;
  • здачі-приймання (робіт, матеріальних цінностей, документів) * (1);
  • прийому-здачі (матеріальних цінностей, документів);
  • передачі-прийому (справ, документів);
  • обстеження (стану техніки безпеки, протипожежної безпеки, умов праці, результатів діяльності);
  • випробувань (зразків, систем, технологій);
  • ревізії, інвентаризації;
  • розслідування аварій, нещасних випадків;
  • ліквідації громадських організацій і ін.

  АКТ
  ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА

   

  ___________________________________________________________________

  (найменування юридичної особи)

  (надалі іменується “Підприємство”) станом на “___” _______________ 200_ р.

   

  Комісія, утворена згідно з наказом _________________________________________ від “___” __________ 20__ р. N ___, у складі працівників підприємства:

   

  голови комісії: __________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

   

  членів комісії:

  _______________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

   

  на засіданні (протокол від _______________ 20__ р. N___) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки майна, яке належить на праві власності підприємству, згідно з переліком, який є додатком N___до цього акта та становить його невід’ємну частину, а саме: _____________________________, результати проведення інвентаризації майна _________________________________ _______________________________________________________________________

  (найменування підприємства)

  та підтверджує, що вартість наявного майна, визначена на підставі _____________, становить:

   

  ПоказникОціночна вартість, тис. грн.

   

  1. Основні засоби
  2. Оборотні засоби, у тому числі:

  – товарно-матеріальні цінності

  – товари відвантажені,

  – інші

  1. Об’єкти незавершеного будівництва
  2. Разом

  “___” ________________ 20__ р.

  Підписи голови та членів комісії

  Немає комментарів

   Залишити відповідь

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

   ×
   Рекомендуємо переглянути
   Доповідна записка – зразок 2019
   Як написати службову записку, зразок
   Зразок оголошення, як написати