Позовна заява про зменшення розміру аліментів

  Відповідно до  законодавства, зміна розміру сплачуваних громадянином аліментів можливе або за взаємною згодою зацікавлених сторін, або в порядку судочинства. Підставою для будь-якої зміни (зменшення або підвищення) суми аліментів або для звільнення громадянина, зобов’язаного сплачувати аліменти, від цього обов’язку може служити зміна сімейного або фінансового становища однієї із зацікавлених сторін. Крім того, розглядаючи позовну заяву про зміну розміру аліментів, мировий суддя має право врахувати інші обставини, що безпосередньо стосуються конкретної справи.

  Як свідчить судова практика, в суд найчастіше подається позовна заява про зменшення розміру аліментів.

  До ________________ райнного суду
  Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
  адресою:___________________,
  засоби зв’язку:______________,
  в інтересах неповнолітньої:
  Особа3 (П.І.Б.), 1991 р.н.
  Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
  адресою:___________________,
  засоби зв’язку:_______________
  Треті особи: Орнган опіки та піклування в особі
  ____________________________,
  який знаходиться за адресою:___ 


  Позовна заява
  про зменшення розміру аліментів 

                     За рішенням _______ районного (міського) суду від “__” ________ 19__р. з мене утримуються аліменти на користь відповідача _______ (прізвище, ім’я та по батькові) на утримання дитини (дітей) _______ (їм ‘я, число, місяць, рік народження дитини (дітей) в розмірі ______ частини заробітної плати.
  Крім того, за рішенням ________ районного (міського) суду від “____” ________ 19_ р. з мене утримуються аліменти на користь відповідача _________ (прізвище, ім’я та по батькові) на утримання дитини (дітей) _____ (прізвище, ім ‘я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини дітей) в розмірі _____ частини заробітної плати.
  Утримувані з мене аліменти загалом становлять _______ мого заробітку, що перевищує встановлену законом частку                                             .
  Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,  

  ПРОШУ: 

  Зменшити розмір аліментів, утримуваних з мене за рішенням ________ районного (міського) суду від “___” ____ 19__р. на користь відповідача _________ на утримання (прізвище, їм ‘я та по-батькові) дитини (дітей)_______ (прізвище, їм ‘я, по батькові, число, місяць та рік народження) до ______ частини заробітної плати щомісячно.  

  Додаток: 

  1. Копії рішень судів.
  2. Довідка про заробітну плату.
  3. Квитанція про сплату державного мита.
  4. Копія позовної заяви.

  Дата                                                                                     Підпис

   

  Немає комментарів

   Залишити відповідь

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

   ×
   Рекомендуємо переглянути
   Зразок заяви про встановлення факту прийняття спадщини
   Зразок заяви про визнання громадянина недієздатним
   Зразок позовної заяви про позбавлення батьківських прав